Bağkur kapsamında olan bireyler sigorta kollarından olan malüllük,yaşlılık,ölüm ve sağlık sigortası yardımının yapılmasının yanı sıra cenaze masrafları karşılığını toptan ödeme ve sosyal yardım zammı vermektedir.
Bağkur kanunlarına göre sigorta primine ve aylıkların hesaplanmasına karşılık gelen 24 gelir basamağı ile birlikte gösterge tutarı 360 dan başlayıp 4020 de son bulan göstergelerin her yıl bütçe yasasıyla belirtilip katsayı ile çarpılması sonucu bulunmaktadır.
Sigortalının belirlemiş olduğu gelir basamağı üzerinde %20 oranında malüllük,yaşlılık ve ölüm sigortası ve %12 oranında sağlık sigortası primleri aylık olarak alınmaktadır.Sigortalı bireyin işe ilk girişte bir defaya mahsus olmak üzere belirlemiş olduğu gelir basamağının %25 oranında giriş keseneği alınmaktadır.
Sigortalı birey ilk altı basamakta her sene kurum tarafından bir üst basamağa zorunlu olarak yükseltilmekte, altıncı basamaktan sonra 2 senede bir sigortalının talebi halinde bir üst basamağa yükseltme işlemi gerçekleştirilir.
Bağkur

kombi servisi